odliczenie

Artykuły - Odliczenie (110)

 • Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

  Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

  Z podstawowej, ogólnej zasady dotyczącej amortyzacji wynika, że podmiot gospodarczy po wyborze metody, jaką będzie jej dokonywać w stosunku do danego składnika majątku trwałego, zasadniczo zobowiązany jest ją stosować do momentu jego pełnego zamortyzowania. Funkcjonujące w tym zakresie uregulowania przewidują jednak odstępstwa od tej reguły, dzięki którym możliwe jest dokonywanie korekt w już trwającej amortyzacji. W wielu przypadkach korekty są dobrowolne, co oznacza, że decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do podatnika.
 • Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja organu podatkowego

  Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja organu podatkowego

  Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną - interpretacja organu podatkowego. Ustawa antykryzysowa poszerzyła krąg beneficjentów i zwiększyła kwoty odliczenia, do 200 proc. darowizny.
 • Leasing auta osobowego wciąż bardziej opłacalny niż zakup

  Leasing auta osobowego wciąż bardziej opłacalny niż zakup

  Obowiązujące przepisy zawierają - według doradców podatkowych - lukę. Nie taki był cel Ministerstwa Finansów. Resort chciał ujednolicić maksymalną kwotę odliczeń (150 tys.), niezależnie od tego, na jakiej podstawie przedsiębiorca korzysta z auta osobowego - czy je kupił, czy wziął w leasing. Sejm nie zakazał jednak zaliczania do kosztów podatkowych nieodliczonego VAT, płaconego w ratach za leasing auta. Dzięki temu w sumie można odliczyć więcej niż 150 tys. zł.
 • NSA: Benzyna zużyta przez pracownika tylko z paragonem

  NSA: Benzyna zużyta przez pracownika tylko z paragonem

  Jeśli pracownik pojedzie służbowym autem do sklepu lub odwiezie dziecko do przedszkola i wykorzysta w ten sposób firmowe paliwo, to pracodawca musi to zaewidencjonować w kasie fiskalnej - orzekł sąd. Ministerstwo Finansów uważa co innego. Skutki tego orzeczenia może odczuć każda firma, która udostępnia służbowe samochody pracownikom.
 • Ile stracimy na leasingu aut od stycznia?

  Ile stracimy na leasingu aut od stycznia?

  Już tylko półtora miesiąca zostało na wyleasingowanie samochodu na starych zasadach. W przypadku aut, których cena wyraźnie przekracza 150 tys. zł, zawarcie transakcji przed końcem roku może przynieść oszczędności rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych - wynika z analizy carsmile.pl.
 • Odliczanie VAT od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne

  Odliczanie VAT od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem samochód (bus - wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przeprowadziłem dodatkowe badanie techniczne i w dowodzie rejestracyjnym zamieszczono adnotację VAT-2. Czy mam prawo odliczyć 100% VAT od zakupu tego samochodu oraz paliwa, części eksploatacyjnych i napraw? Czy muszę w tym celu prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
 • Pakiety medyczne do odliczenia

  Pakiety medyczne do odliczenia

  Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników oraz byłych pracowników - emerytów, sfinansowane ze środków obrotowych, stanowią koszty uzyskania przychodów.
 • Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

  Jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu (grupa 7 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych.
 • Odliczanie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Odliczanie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 • Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

  Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

  Przepisy określające zasady wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT przysparzają podatnikom dużo problemów. Urząd skarbowy może wykreślić podatnika z rejestru VAT z uwagi np. na składanie przez niego zerowych deklaracji VAT lub zawieszenie działalności gospodarczej. Problemem jest to, że organ nie informuje o takim wykreśleniu z rejestru. Podatnicy najczęściej o tym fakcie dowiadują się z Portalu Podatkowego. Takie wykreślenie negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami, ponieważ mogą się oni obawiać odliczania VAT z faktur wystawionych przez takiego podatnika.