obwodnica lublina

Artykuły - Obwodnica lublina (4)

 • Nowy kontrakt Budimex SA - Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina

  Raport bieżący nr 47/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na: budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta). Wartość oferty: 259 600 000,00 złotych netto Termi
 • Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne rb bx/37/2012 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 lipca 2012 r. otrzymał pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17
 • Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - nowy kontrakt Budimeksu SA

  Raport bieżący nr 71/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/71/10 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 października 2010 r. Budimex SA podpisał z Gminą Lublin umowę na "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19". Wartość kontraktu: 102.119.185,87 PLN netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż
 • Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

  Raport bieżący nr 69/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne rb bx/69/10 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 września 2010 r. otrzymał od Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Lublinie informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowe