obniżenie podatku

Artykuły - Obniżenie podatku (0)

Filmy - Obniżenie podatku (1)

  • Obniżenie podatków zwiększy wpływy budżetowe

    Rząd postawił sobie za cel podniesienie dobrobytu obywateli i wzrost kapitału w rękach polskich przedsiębiorców. Można to osiągnąć tylko w jeden sposób – obniżając opodatkowanie. Potrzebne jest radykalne uproszczenie. Dzisiejszy system, dotyczący chociażby podatku VAT, liczy 1,5 mln stron przepisów i interpretacji. W takim systemie każdy przedsiębiorca jest przestępcą, chociaż o tym nie wie.