niewypłacalność

Artykuły - Niewypłacalność (21)

 • Ratunek dla firm zamiast upadłości. Polskie przepisy wyprzedziły unijną inicjatywę

  Ratunek dla firm zamiast upadłości. Polskie przepisy wyprzedziły unijną inicjatywę

  Co roku w całej UE około 200 tys. firm staje w obliczu niewypłacalności, a 1,7 mln osób traci pracę. Nowa dyrektywa w sprawie ram prawnych restrukturyzacji ma zmniejszyć liczbę takich zdarzeń i dać drugą szansę przedsiębiorcom. Polskie przepisy już dawno wyprzedziły unijną dyrektywę.
 • Biuro podróży Millennium Travel International złożyło oświadczenie o niewypłacalności

  Biuro podróży Millennium Travel International złożyło oświadczenie o niewypłacalności

  Biuro podróży Millennium Travel International złożyło oświadczenie o niewypłacalności; nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z klientami w zakresie ich powrotu do kraju - poinformował rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski.
 • Rozwiązania prawne dla firm zagrożonych niewypłacalnością

  Rozwiązania prawne dla firm zagrożonych niewypłacalnością

  Aby ułatwić przedsiębiorcy określenie momentu powstania stanu niewypłacalności ustawodawca wprowadził m.in. nowe domniemanie prawne, zgodnie z którym stan ten zachodzi, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Od tego momentu liczony jest 30-dniowy termin na złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Uchybienie obowiązkowi wiąże się z powstaniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia na czas wniosku.
 • Firmy stają się niewypłacalne. Tak źle było tylko pięć lat temu

  Firmy stają się niewypłacalne. Tak źle było tylko pięć lat temu

  Od początku roku były 673 przypadki niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 589 w ciągu trzech kwartałów 2016 r., co oznacza 14-procentowy wzrost - wynika z danych opublikowanych w Monitorach Sądowych i Gospodarczych. Spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja - firmy za mało zarabiają.
 • W styczniu liczba niewypłacalnych firm w Polsce wzrosła o 44 procent

  W styczniu opublikowano informacje o niewypłacalności 69 polskich przedsiębiorstw wobec 48 w styczniu 2016 r., czyli nastąpił wzrost o 44 proc. - wynika z danych opracowanych w poniedziałek przez ubezpieczyciela należności Euler Hermes. Najwięcej problemów z niewypłacalnością miały przedsiębiorstwa z sektora budowlanego.
 • Ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta poprzez zabezpieczenia umowne

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców właściwego zabezpieczania swoich transakcji. W celu uniknięcia przypadków niewypłacalności przez partnerów biznesowych, warto jest zadbać o właściwe zabezpieczanie umów pod względem prawnym, które ograniczą ryzyko nie wykonania przedmiotu umowy.
 • Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

  Sejm uchwalił ustawę - prawo restrukturyzacyjne, która wprowadzi nowe formy pomocy dla firm z problemami finansowymi. Rozwiązania przewidziane ustawie, pozwalają na przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań zagrożonej niewypłacalnością firmy i zapobieżenie jej likwidacji.
 • Premier Argentyny: Kraj nie popadł w niewypłacalność

  Jorge Capitanich, szef gabinetu ministrów Argentyny, powiedział, że kraj nie popadł w niewypłacalność. Według premiera, wierzyciele powinni się domagać od sądu w USA odblokowania odsetek, jakie powinni otrzymać z tytułu posiadanych argentyńskich obligacji.
 • Jak poradzić sobie z długiem na Wyspach?

  Jak poradzić sobie z długiem na Wyspach?

  Co 5 minut i 3 sekundy jeden z mieszkańców UK zostaje uznany za niewypłacalnego lub bankruta. Problem zadłużenia dotyczy również Polaków na Wyspach. Co robić, gdy gonią cię terminy spłaty, a twoje konto świeci pustkami?
 • Biuro Mati World Holidays dostarczyło oświadczenie o niewypłacalności

  Upadające biuro podróży Mati World Holidays dostarczyło w czwartek poprawione oświadczenie o niewypłacalności - poinformował urząd marszałkowski woj. śląskiego. Wcześniejsze oświadczenie, przesłane w środę, zawierało błędy formalne.

Filmy - Niewypłacalność (1)

 • Firmy stają się niewypłacalne. Tak źle było tylko 5 lat temu

  Od początku roku było 673 przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 589 w ciągu trzech kwartałów 2016 r, co oznacza 14 procentowy wzrost – wynika z danych opublikowanych w Monitorach Sądowych i Gospodarczych. Spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja firmy za mało zarabiają.