InteriaTV - neutralność klimatyczna

Filmy - Neutralność klimatyczna (2)

  • Polska powinna negocjować lepsze warunki pożegnania z węglem

    Unijny cel neutralności klimatycznej do 2050 r. zobowiązuje wszystkie kraje UE do dekarbonizacji. Nie oznacza to jednak, że emisja CO2 zniknie równocześnie we wszystkich krajach członkowskich.
  • Weto dla neutralności klimatycznej – Polska negocjuje więcej środków unijnych

    Podczas ostatniego szczytu Rady Państw Unii Europejskiej polski rząd zdecydował się na zawetowanie neutralności klimatycznej uzgadnianej na 2050 rok w ramach wspólnoty. Tym samym ustawiliśmy się w dobrej, wygodnej pozycji negocjacyjnej. W grę wchodzi 100 miliardów euro budżetu do wykorzystania na działania klimatyczne. Oznacza to znaczne zwiększenie dotychczasowych środków, które wynosiły zaledwie 5 miliardów.