NANOTEL

Artykuły - NANOTEL (363)

 • Raport miesięczny za marzec 2018 roku - korekta

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu korektę raportu miesięcznego za marzec 2018 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Raport miesięczny za marzec 2018 roku

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2018 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Raport miesięczny za luty 2018

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2018 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2018r.

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2018 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Rapert kwartalny za IV kwartał 2017r.

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017r Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  Nanotel S.A. w upadłości informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach: - Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku, - Raport za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku, - Raport za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku, - Raport za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku, - Raport za 2017 rok 31 maja 2018 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
 • Raport miesięczny za grudzień 2017r.

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2017 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Raport miesięczny za listopad 2017r.

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2017 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Raport miesięczny za październik 2017r.

  Nanotel S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2017 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Witold Kudla - Prezes Zarządu
 • Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Nanotel S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02.11.2017 doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (Sąd) w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Sąd postanowił m. in.: 1) ogłosić upadłość NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 2) wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje