Mostostal Zabrze - Holding SA

Artykuły - Mostostal Zabrze - Holding SA (1094)

 • Branża budowlana na wyboistej ścieżce restrukturyzacji

  Branża budowlana na wyboistej ścieżce restrukturyzacji

  Najczęściej ma być ratunkiem, ale bywa także wyjściem naprzeciw rynkowym wyzwaniom. Restrukturyzacja, bo o niej mowa, to jedno z głównych haseł branży budowlanej w ostatnich latach.
 • Niemcy wchodzą na Stadion Śląski

  Niemcy wchodzą na Stadion Śląski

  Zakończenie robót na Stadionie Śląskim planowane jest na pierwszą połowę 2016 r. Potem przez kilka miesięcy mogą potrwać procedury związane z odbiorem inwestycji oraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na użytkowanie obiektu. Dach dokończy firma z Niemiec. Zgodnie z optymistycznym scenariuszem oddanie Stadionu Śląskiego do użytku powinno nastąpić do końca 2016 roku. Koszt modernizacji jest szacowany na 586 mln zł.
 • Stadion Śląski ma być gotowy w 2016 roku

  Modernizowany Stadion Śląski będzie gotowy w 2016 - zadeklarował członek zarządu woj. śląskiego Arkadiusz Chęciński. Samorząd ma pozwolenie budowlane dotyczące wznowienia prac przy zadaszeniu obiektu. Budowa "stoi" od lipca 2011 roku.
 • Zmiana nazwy firmy spółki zależnej Emitenta

  Raport bieżący nr 2/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 03 stycznia 2014 r. powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy którego z dniem 31 grudnia 2013 r. została zarejestrowana zmiana firmy spółki zależnej z GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A. na MOSTOSTAL
 • ZMIANA NAZWY FIRMY EMITENTA Z MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. NA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

  Raport bieżący nr 1/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Mostostal Zabrze S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 03 stycznia 2014 r. otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie którego dokonano z dniem 31 grudnia 2013 r. wpisu zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki z dotychczasowej Mostostal Zabrze – Holding Spółka Akcyjna
 • Zawarcie umowy-nabycie aktywów

  Raport bieżący nr 106/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiMostostal Zabrze Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. zawarł z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych S.A. Holding (PRInż spółka zależna Emitenta, która w dniu 17 grudnia 2013 r. przejęła spółkę PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. – raport bieżący nr 104/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) umowę, której przedmiotem jes
 • Połączenie spółek zależnych Emitenta

  Raport bieżący nr 104/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2013 r. powziął wiadomość o wydaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o zarejestrowaniu połączenia dwóch spółek zależnych Emitenta: Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. Holding z siedzibą
 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

  Raport bieżący nr 97/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 06 grudnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie następującej treści: "Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, p
 • Połączenie spółek zależnych Emitenta

  Raport bieżący nr 94/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 02 grudnia 2013 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII zostało zarejestrowane połączenie trzech spółek zależnych Emitenta: 1) Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (Spółka Przejmująca) oraz 2) Mostostalu Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Cz
 • Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 92/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., podaje informacje dotyczące Pana Norberta Palimąki (Palimąka) powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 listopada 2013 r. na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Norbert Palimąka Wykształcenie i kwalifikacje: