modyfikacja

Artykuły - Modyfikacja (44)

 • Android na Nintendo Switch?

  Android na Nintendo Switch?

  Na modderskim forum XDA Developers wydano nieoficjalne oprogramowanie pozwalające uruchomić system Android na przenośnej konsoli Nintendo Switch.
 • Resort finansów dopuszcza modyfikację podatku miedziowego

  Resort finansów dopuszcza modyfikację podatku miedziowego

  - Fiskus jest za utrzymaniem podatku miedziowego, ale dopuszcza jego modyfikację - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.
 • Donk: Karykatura samochodu, czy arcydzieło tuningu?

  Donk: Karykatura samochodu, czy arcydzieło tuningu?

  Małe jest piękne? Nie dla nich! Miłośnicy tej odmiany tuningu brzydzą się każdym rozmiarem poniżej XXL. Ich samochody, choć nieco pokraczne, zawsze rzucają się w oczy, a to za sprawą monstrualnie wielkich kół, w które są wyposażone.
 • Rostowski: Likwidacja becikowego - nie, modyfikacja ulgi rodzinnej - tak

  Rostowski: Likwidacja becikowego - nie, modyfikacja ulgi rodzinnej - tak

  - Jest cała gama rzeczy, co do których się z Leszkiem Balcerowiczem zgadzamy. Trzeba reformować - mówił Jacek Rostowski.
 • Modyfikacja złożonego do UKNF w dniu 2 czerwca 2010 roku wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

  Raport bieżący nr 89/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do: 1. raportu bieżącego nr 65/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku dotyczącego złożenia dnia 2 czerwca 2010 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego, 2. raportu bieżącego nr 87/2010 z dnia 18 października 2010 roku dotyczącego podjęcia Uchwały Zarządu nr 21 w sprawie odstąpienia od oferty publicznej 57.000.000 szt. akcji serii H i zmiany złożonego do UKNF wn
 • Uchwały podjęte na ZWZ Telestrada S.A w dniu 29.06.2010 r., zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zmiany statutu spółki, modyfikacja porządku obrad.

  Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 29.06.2010 r, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A Modyfikacja porządku obrad: W związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego (RB EBI 32/2010) oraz mając na uwadze § 6 ust 11 i 12 Załącznika 3 do Regulaminu ASO, który mówi że raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny powinien zostać przekazany nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego z
 • Modyfikacja znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 75/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2009 roku Spółka podpisała z firmą świadczącą usługi serwisowe dla jednostek służby zdrowia oświadczenie modyfikujące znaczącą umowę z dnia 03.11.2009 (raport bieżący nr 67/2009). Na mocy przedmiotowego oświadczenia umowy o łącznej wartości nominalnej 12.580 tys. PLN obejmujące: - umowy uwzględnione w ww. raporcie (według kr
 • Modyfikacja organizacyjna porządku obrad ZWZ POLNORD SA

  Raport bieżący nr 21/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 08.04.2009 r. informuje, iż w związku z pokrywaniem się punktów będących przedmiotem obrad XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10.06.2009 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2009 w dniu 18.05.2009 r., z punktami stanowiącymi porządek obrad XVIII Zwyczajnego
 • Modyfikacja załącznika do jednostkowego raportu za rok 2008

  Raport bieżący nr 8/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku ze stwierdzeniem pomyłki redakcyjnej w jednym z załączników jednostkowego raportu za rok 2008, przesłanego w dniu 30 kwietnia 2009r., zarząd Emitenta przesyła skorygowany jednostkowy raport za rok 2008, zawierający poprawioną treść dodatkowych informacji i objaśnień stanowiących część tego raportu. Przesłane pierwotnie dodatkowe informacje i objaśnienia nie były w pełni
 • Modyfikacja wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ

  Raport bieżący nr 14/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 25.04.2009 r. informuje, iż w dniu 05.05.2009 r. Spółka otrzymała od Prokom Investments SA, akcjonariusza posiadającego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki, modyfikację treści wniosku, o którym Spółka informowała w przywołanym raporcie bieżącym. W załączeniu, przedmiotowy, zmodyfikowany wniosek. Załączniki