Ministerstwo Sprawiedliwości

Artykuły - Ministerstwo Sprawiedliwości (376)

Filmy - Ministerstwo Sprawiedliwości (3)

  • Pomysł ministra sprawiedliwości: Uczciwość trzeba będzie udowodnić

    Projekt ustawy o konfiskacie rozszerzonej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spotkał się z krytycznymi uwagami ze strony innych ministerstw. W projekcie ustawy zaproponowano zmiany sprzeczne z zasadą domniemanej niewinności. Ktoś, kto zostałby oskarżony, nawet niesłusznie, musiałby udowodnić, że wszystko co jest jego majątkiem kupionym w ciągu pięciu lat, nabył legalnie. -To jest niezgodne z Konstytucją i fundamentami współczesnego postępowania karnego przyjętymi przez państwa demokratyczne - mówi Michał Magdziak.
  • Zbigniew Ziobro o działaniach w resorcie sprawiedliwości

    Szykuje się kolejna reforma wymiaru sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział zaostrzenie kodeksu karnego, elastyczny system orzekania i wprowadzenie zupełnie nowej kary - tygodniowego pozbawienia wolności. O ocenę zmian poprosiliśmy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, Michała Krysztofowicza.
  • Darmowe porady prawne

    Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza nową ustawę, która ma na celu pomóc społeczeństwu w kwestii prawnej. Przewiduję ona, że od 1 stycznia 2016 roku, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Niestety nie będą mogli skorzystać z niej wszyscy. Ma powstać 1500 placówek oraz 42 stanowiska infolinii, których celem będzie udzielanie pomocy prawnej. Pomoc ta, będzie dotyczyć spraw najpowszechniejszych, np.: cywilnych, administracyjnych, karnych, rodzinnych czy z zakresu ubezpieczenia społecznego.