minimal

Artykuły - Minimal (803)

 • DJ Nastia - najpiękniejsza didżejka świata

  DJ Nastia - najpiękniejsza didżejka świata

  Gdyby zorganizować konkurs na miss kobiet didżejów, konkurencję zostawiłaby daleko w tyle. DJ Nastia to niezwykle utalentowana i nieprzyzwoicie piękna ukraińska didżejka. Znana jest z energetycznych tanecznych miksów oraz tego, że wychodząc za decki, czasem zapomina założyć stanik...
 • Informacja o uzyskaniu przez Art & Business Magazine S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

  Zarząd Art & Business Magazine Spółka Akcyjna na podstawie § 10 Załącznik do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. przekazuje w załączeniu informację o uzyskaniu przez Art & Business Magazine S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Załącznik: Informacja o uzyskaniu przez Art & Business Magazine S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) Podstawa prawna: § 10 Załącznik do Uchwa
 • Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako "Ustawa"), Fundusz informuje, że w dniu 20 września 2012 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 20 września 2012 r. od Prezesa Zarządu Funduszu - Roberta Bendera ("Osoba zobowiązana"). Zawiadomienie dotyczy transakcj
 • Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  Raport bieżący nr 8/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posia
 • Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 47/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki o nabyciu przez osobę blisko związaną w rozumieniu Art. 160 powołanej ustawy w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie P
 • Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

  Raport bieżący nr 45/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako "Ustawa"), Fundusz informuje, że w dniu 19 września 2012 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 19 września 2012 r. od Prezesa Zarządu Funduszu - Roberta Bendera ("Osoba zobowiązana"). Zawiadomienie dotyczy nabycia p
 • Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 10% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Janusza Orzeł, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w głosa
 • Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

  Raport bieżący nr 43/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.09.2012r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 18.09.2012r. złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie - o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, z członk
 • Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Ed invest SA ("Spółka") informuje, że 18 września 2012 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej, p. Roberta Fijołka informację o nabyciu łącznie 29 778 akcji Spółki w 6 transakcjach zawartych na rynku w czasie sesji giełdowych, w dniach 11-18 września 2012r. Łączna wartość transakcji wynosi 88.168,97 pln. W załączeniu zawiadomieni
 • Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

  Raport bieżący nr 44/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako "Ustawa"), Fundusz informuje, że w dniu 18 września 2012 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 18 września 2012 r. od Prezesa Zarządu Funduszu - Roberta Bendera ("Osoba zobowiązana"). Zawiadomienie dotyczy nabycia p