Mewa

Artykuły - Mewa (342)

 • Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2010 ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport kwartalny Q 4/2010 ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Wejście w życie porozumienia ze spółką MEWA S.A.

  Zarząd Spółki GPPI informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2011 z dnia 18.02.2011, iż porozumienia ws. rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami, o których zawarciu spółka informowała w ww. raporcie 3/2011, weszły w życie z dniem dzisiejszym, to jest 25.02.2011. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect."
 • Podpisanie Porozumienia ws. rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami

  Raport bieżący nr 3/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mewa SA przekazuje komunikat uzgodniony z Zarządem GPPI SA: Zarządy: Mewa SA oraz GPPI SA informują, że: 1/ dbając o interes akcjonariuszy Spółek i dążąc do zapewnienia Spółkom właściwych warunków dalszego rozwoju, 2/ pragnąc w sposób ugodowy wyjaśnić powstałe pomiędzy nimi w toku dotychczasowej współpracy różnice oraz zakończyć mogących być ich efektem spory, w dniu 17.
 • Podpisanie Porozumienia ws. rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami

  Zarząd GPPI SA przekazuje komunikat uzgodniony z Zarządem MEWA SA: Zarządy: Mewa SA oraz GPPI SA informują, że: 1/ dbając o interes akcjonariuszy Spółek i dążąc do zapewnienia Spółkom właściwych warunków dalszego rozwoju, 2/ pragnąc w sposób ugodowy wyjaśnić powstałe pomiędzy nimi w toku dotychczasowej współpracy różnice oraz zakończyć mogących być ich efektem spory, w dniu 17.02.br. w Poznaniu Spółki podpisały Porozumienie regulujące warunki rozwiązania
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

  Raport bieżący nr 2/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mewa S.A. w Biłgoraju przekazuje wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Wymienione informacje znajdują się w siedzibi
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

  Raport bieżący nr 1/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mewa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikowania raportów okresowych w 2011 r.: 1.Raporty kwartalne: Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2010 r.- 01.03.2011 r. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2010 r.- 01.03.2011 r. Jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2011 r. - 16.05.2011 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2011 r.- 16.05.2011 r.
 • Podpisanie umowy pożyczki dla spółki MEW 3 Sp. z o. o. w ramach inwestycji prowadzonej w Cieszynie

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku spółka MEW S.A. (Pożyczkodawca) zawarła ze spółką zależną MEW 3 Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) w celu finansowania inwestycji elektrowni wodnej w Cieszynie. Pożyczka będzie wypłacana w transzach stosownie do postępu prac. Umowa została zawarta na okres 1 roku od 28 grudnia 2010 roku do 28 grudnia 2011 roku, oprocentowanie roczne wynosi 7%. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi jednorazowo n
 • Podpisanie umowy pożyczki dla spółki celowej MEW 3 Sp. z o. o. w ramach inwestycji prowadzonej w Cieszynie

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku spółka MEW S.A. (Pożyczkodawca) zawarła ze spółką zależną MEW 3 Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki 400 000 zł. Umowa została zawarta na okres 1 roku od 21 grudnia 2010 roku do 21 grudnia 2011 roku, oprocentowanie roczne wynosi 7%. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi jednorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. Zawarta umowa stanowi kolejny etap realizacji założeń określonych w umowie inwestycyjnej,
 • Podpisanie umowy pożyczki dla spółki celowej MEW 3 Sp. z o. o. w ramach inwestycji prowadzonej w Cieszynie

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku spółka MEW S.A. (Pożyczkodawca) zawarła ze spółką zależną MEW 3 Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki 400 000 zł. Umowa została zawarta na okres 1 roku od 23 listopada 2010 roku do 23 listopada 2011 roku, oprocentowanie roczne wynosi 7%. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi jednorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. Zawarta umowa stanowi kolejny etap realizacji założeń określonych w umowie i

Filmy - Mewa (13)