MAGNIFICO

Synonimy:
MGF,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - MAGNIFICO (40)

 • Raport kwartalny za I kw. 2012r.

  Zarząd magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Raport_kwartalny_Magnifico S.
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd magnifiCo S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2012 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz §26 ust. 4 i §20 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki, na który wybrano WBS Rachunkowość Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej na listę pomiotów uprawnionych do badani
 • Raport Kwartalny za IV kw. 2011r.

  Zarząd magnifiCo S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Raport_kwartalny_IV_kw_2011.pdf
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

  Zarząd magnifiCo S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012: 1. Raporty kwartalne: •za IV kwartał 2011r. - 07.02.2012 r. •za I kwartał 2012 r. - 08.05.2012 r. •za II kwartał 2012 r. - 07.08.2012 r. •za III kwartał 2012 r. - 07.11.2012 r. 2. Jednostkowy Raport Roczny za rok 2011 - 29.05.2012 r. Podstawa prawna:
 • Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Jerzy Dudkowski - Prezes ZarząduMichał Dudkowski - Wiceprezes Zarządu
 • Raport Kwartalny za III kw. 2011r.

  Zarząd magnifiCo S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Raport_kwartalny_III_kw_2
 • Raport kwartalny za II Q 2011r - GREMPCO S.A.

  Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Załączniki:GREMPCO SA-RO-IIQ 2011-11.08.08.pdf rozmiar: rozmiar: 464.4 kBOsoby reprezentu
 • Raport Kwartalny za II kw. 2011 r.

  Zarząd magnifiCo S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Raport_kwartalny_II_kw_2011.pdf rozmia
 • Powołanie do składu Rady Nadzorczej magnifiCo S.A., nowego członka.

  Zarząd magnifiCo S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie magnifiCo S.A. w dniu 28.06.2011 r., do składu Rady Nadzorczej, Pani Elżbiety Dobrowolskiej. Pani Elżbieta Dobrowolska nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez magnifiCo S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla magnifiCo S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie występuje również w innej konkurencyjnej osobie p
 • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 28 czerwca 2011 r.

  Zarząd magnifiCo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z