Maciej Miechowita

Artykuły - Maciej Miechowita (2)

  • ​Kultura, obyczaje i moda w Polsce w XVI w.

    Kultura humanistyczna miała charakter elitarny, była kulturą szlachty i bogatszego mieszczaństwa, ale wśród tych warstw i stanów była zjawiskiem powszechnym, powodując rzucające się w oczy zmiany w sposobie bycia, zachowaniu, ubiorze, a nawet w jedzeniu.