lobbing

Artykuły - Lobbing (40)

Filmy - Lobbing (2)

  • Sienkiewicz: Rzemieślnicze działanie opozycji ws. Bieleckiego

    Żeby powołać komisję śledczą, trzeba mieć dowody. Gdzie jest dowód skuteczności rzekomego lobbingu? Nie ma notatki ABW, nie ma dowodów, które świadczyłyby o lobbingu Jana Krzysztofa Bieleckiego, szefa Rady Gospodarczej przy premierze, na rzecz rosyjskiego kapitału w polskiej firmie Zakłady Azotowe Tarnów - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW.
  • EuroparlTV: Lobbing oswojony

    Każdego tygodnia grupy lobbingowe próbują wpłynąć na efekt pracy unijnych legislatorów. Od niedawna europosłowie mogą sprawdzić, czy kontaktujące się z nimi osoby przestrzegają zasad przejrzystości. Ma temu służyć nowo wprowadzony rejestr lobbystów.