Biznes - linz

Artykuły - Linz (4)

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

  Raport bieżący nr 15/2006 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zgodnie z art .70 pkt 3 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5), par.5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : 1.W dniu 28.02.2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7 005 650 akcji i głosów tj. 61,8 % kapitału zakładowego Spółki. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia
 • Wycofanie kaucji

  Zarząd Centrozap SA powziął w dniu dzisiejszym informację, że VOEST ALPINE Industrieanlagenbau GmbH Co, Linz wycofał kaucję- przedpłatę w wysokości 4.350 tys. Euro na wykonanie kontraktu na dostawę dokumentacji dla realizacji projektu na dostawę maszyny ciągłego odlewania stali oraz piecokadzi dostarczanych do Niżnotagilskiego Kombinatu Hutniczego NTMK, Niżnyj Tagił w Rosji. O przedmiotowym kontrakcie Centrozap SA informował w raportach nr 54/2002 i 92/2002.
 • Realizacja umowy z VOEST ALPINE

  Zarząd Centrozap SA informuje, że w dniu 17. grudnia 2002 zawarł kontrakt z VOEST ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co, Linz, Austria o wartości 7,5 mln euro na dostawę dokumentacji dla realizacji projektu na dostawę maszyny ciągłego odlewania stali oraz piecokadzi dostarczanych do Niżnotagilskiego Kombinatu Hutniczego NTMK, Niżnyj Tagił w Rosji. Umowa przewiduje wykonanie przedmiotowego kontraktu w okresie od lutego do października 2003 r. Centrozap SA, podpisując powyższy kontrakt, przystąpi
 • Wstrzymanie rozmów z VA TECH ELIN EBG

  Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela spółki ELIN EBG z siedzibą w Linz, Austria, rozmowy dotyczące przejęcia większościowego pakietu akcji ENERGOAPARATURY SA przez VA TECH ELIN EBG zostały wstrzymane.