l.;'[

Artykuły - L.;'[ (538)

 • Wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1255/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w liczbie 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy). Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syst
 • Czy prezesi PKP zapłacą nowy podatek od odpraw?

  Czy prezesi PKP zapłacą nowy podatek od odpraw?

  Sejm przyjął w rekordowym tempie 70-procentową stawkę podatku dla części tzw. "pożegnalnych" świadczeń menedżerów. Jak mówi "Rynkowi Kolejowemu" dr Radosław L. Kwaśnicki, w sprawie ustawy jest szereg wątpliwości.
 • Zakończenie subskrypcji Obligacji serii L

  Zarząd Onico S.A. niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 30 listopada 2015 r., dokonano zakończenia subskrypcji i przydziału Obligacji serii L, o emisji których informowano w raporcie bieżącym EBI nr 25/2015 z dnia 8 października 2015 r. Zakończenie subskrypcji odbyło się na poniższych warunkach: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji:7 października 2015 r., data zakończenia subskrypcji: 30 listopada 2015 r.; 2) Data przydziału obligacji: 30 listopada 2015 r.; 3) Licz
 • Wykup obligacji serii L

  Zarząd spółki MURAPOL S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r. Emitent przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie kwotę 5.350.000,00 zł tytułem wykupu obligacji na okaziciela serii L (MUR1115) wyemitowanych przez Emitenta. Terminem wykupu obligacji serii L jest dzień 22 listopada 2015 r., przy czym zgodnie z Warunkami Emisji jeżeli dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, obligacje zostaną wykupione w p
 • Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

  Raport bieżący nr 29/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Mabion S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 29 października 2015 r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr 723/15 z dnia 29 października 2015 r., w której KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 510 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł k
 • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L, M i N

  Raport bieżący nr 46/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 21 października br. Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 1094/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 29 października 2015 roku, zgodnie z którą Zarząd Giełdy: 1) stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu
 • Rejestracja akcji serii L, M i N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

  Raport bieżący nr 44/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 699/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej "KDPW”) z dnia 21 października 2015 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 12.051.424 (dwanaście milionów pięćdziesiąt
 • Emisja akcji serii L spółki Netia S.A., zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz nabycie akcji przez osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 71/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Netia S.A. ("Spółka” lub "Netia”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 października 2015 r.) na podstawie uchwały nr 681/15 zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) z dnia 14 października 2015 r. oraz na podstawie uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1051/2015 z dnia 15 października 2
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii L

  Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii L, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: - data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 7 września 2015 r., -data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatko
 • Warunkowa rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L spółki Netia S.A.

  Raport bieżący nr 69/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Netia S.A. ("Spółka” lub "Netia”) informuje, że w dniu 14 października 2015 r. Spółka otrzymała informację o powzięciu przez zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) uchwały nr 681/15 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rejestracji w KDPW (przyjęcia do depozytu papierów wartościowych) 18.761 akcji zwykłych na okaz