Kulczyk Oil Ventures Inc.

Artykuły - Kulczyk Oil Ventures Inc. (92)

 • Serinus Energy opuszcza Ukrainę

  Ze względu na niestabilną sytuacją polityczną, brak korzystnych zmian podatkowych oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy na Ukrainie, Serinus Energy podjął decyzję o sprzedaży swoich udziałów w spółce KUB-Gas za kwotę ponad 30 mln USD.
 • Rozpoczęcie prac nad nowym odwiertem O-15 na polu Olgowskoje na Ukrainie

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o rozpoczęciu prac nad odwiertem Olgowskoje-15 ("O-15"). Odwiert O
 • Opuszczenie odwiertu Północne Makiejewskoje-2 na Ukrainie

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z 4 grudnia 2012 roku, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja, że odwiert poszukiwawczy Pół
 • Terminy publikacji raportów okresowych przez KULCZYK OIL VENTURES INC. w roku obrotowym 2013

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie) Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 r. z załączonym skonsolidowanym sprawoz
 • Dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu udzielonego KUB-Gas przez EBOR

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR"), w szczególności do raportu bieżącego nr 25/2011, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Kulczyk Oil", "KOV", "Spółka") informuje, że spółka zależna KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), w której KOV pośrednio posiada 70 proc. udział
 • Informacja o opublikowaniu dokumentu w systemie SEDAR

  Raport bieżący nr 47/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR została przekazana informacja o opublikowaniu na stronie internetowej Spółki dokumentu zawierającego podsumowanie informacji
 • Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2012 KULCZYK OIL VENTURES INC.

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Rozpoczęcie prac nad odwiertem Krutogorowskoje-7 na Ukrainie

  Raport bieżący nr 43/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o
 • Aktualizacja informacji dotyczących Bloku M Brunei.

  Raport bieżący nr 41/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do informacji zaprezentowanych w "Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okresy trzech i sześciu miesięcy zakończone dnia 30 czerwca 2012 r." w punkcie "Brunei - Blok M", Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV", "Spółka") informuje, iż Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad("PetroleumBRUNEI"), spółka z ogran
 • Zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, przekazane przez Pana Jana Kulczyka, Kulczyk Investments S.A. oraz Radwan Investments GmbH na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor