Krzysztof Jędrzejewski

Synonimy:
Jędrzejewski Krzysztof,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Krzysztof Jędrzejewski (10)

 • Polski multimilioner w kolejnej spółce!

  Krzysztof Jędrzejewski dołączył do rady nadzorczej spółki Hydrapres z Solca Kujawskiego. Firma ta jest notowana na NewConnect.
 • Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji.

  Raport bieżący nr 8/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu akcji RAFAMET S.A. W wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 14.05.2010 r. Pan Krzysztof Jędrzejewski kupił 1.114 akcji RAFAMET S.A., w wyniku czego posiada łącznie 1.210.041 akcji, co stanowi 28,02 % w licznie głosów na WZA oraz 28,
 • informacja o rezygnacji osób nadzorujących i powołaniu nowych osób nadzorujących w skład Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A.

  Raport bieżący nr 39/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd "KOPEX" S.A.(Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2010 roku złożonych pisemnych rezygnacji w trakcie kadencji przez dwóch członków Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A., a mianowicie przez Panią Iwonę Bajdę i przez Pana Stanisława Bargieła, będącymi od 29 czerwca 2007 roku w składzie Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A., z wyboru pracowników Spółk
 • Kopex zapowiada znacznie lepszy

  Grupa Kopeksu zapowiada, że w roku 2010 osiągnie znacznie lepszy wynik niż w roku 2009. Kopex nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za rok ubiegły - poinformował we wtorek Krzysztof Jędrzejewski, główny akcjonariusz Kopeksu
 • Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji.

  Raport bieżący nr 5/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu akcji RAFAMET S.A. W wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 24.02.2010 r. Pan Krzysztof Jędrzejewski kupił 1.985 akcji RAFAMET S.A., w wyniku czego posiada łącznie 1.166.369 akcji, co stanowi 27,01 % w licznie głos
 • Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji.

  Raport bieżący nr 3/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu akcji RAFAMET S.A. W wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 14.01.2010 r. Pan Krzysztof Jędrzejewski kupił 9.729 akcji RAFAMET S.A., w wyniku czego posiada łącznie 1.127.549 akcji, co stanowi 26,11 % w licznie głosów na WZA oraz 26,
 • Przekroczenie przez Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego progu 25 % w ogólnej liczbie głosów RAFAMET S.A.

  Raport bieżący nr 1/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu akcji RAFAMET S.A. W wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 06.01.2010 r. Pan Krzysztof Jędrzejewski kupił 14.300 akcji RAFAMET S.A., w wyniku czego posiada łącznie 1.091.793 akcje, co stanowi 25,28 % w licznie gło
 • Powołanie osoby zarządzającej

  Raport bieżący nr 28/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje: w dniu 25 marca 2008 roku Rada Nadzorcza KOPEX S.A. podjęła uchwałę nr 13/VI/2008 mocą której powołała Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. z dniem 1 kwietnia 2008 roku. Pan Krzysztof Jędrzejewski (41 lat) Wykształcenie: wyższe, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wydział ogrodn
 • Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 30.08.2007 roku

  Raport bieżący nr 219/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje: zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z ogłoszonym przez Leszka Jędrzejewskiego, Krzysztofa Jędrzejewskiego i Annę Jędrzejewską w dniu 30 sierpnia 2007 roku wezwaniem na zakup
 • Zaplecze górnictwa się zbroi

  Zaplecze górnictwa się zbroi

  W niedługim czasie dojdzie do kolejnych znaczących zmian, które wpłyną na pozycję polskich producentów maszyn i urządzeń dla sektora węglowego.