Biznes - krytycy

Artykuły - Krytycy (2)

  • Powstanie nowy monopol?

    Powstanie nowy monopol?

    Energetyka Południe rozpoczęła budowę ciepłowniczej grupy na Śląsku. Krytycy tego rozwiązania mówią o tworzeniu regionalnego monopolisty, zwolennicy przekonują, że taka grupa pozwoli stworzyć tańszy system ciepłowniczy.
  • Pokaz optymizmu w Waco

    Na forum ekonomicznym w Waco prezydent George W. Bush starał się przekonać Amerykanów, że gospodarka jest w dobrym stanie. Krytycy byli bardzo sceptyczni wobec szczytu, który ich zdaniem został zaplanowany wyłącznie na pokaz.