Nowa historia - Kontrwywiad

Artykuły - Kontrwywiad (1)

  • Początki solidarnościowego kontrwywiadu

    Początki solidarnościowego kontrwywiadu

    Struktury NSZZ Solidarność i innych organizacji, zepchniętych do podziemia w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, zmagać się musiały z komunistycznym aparatem przemocy, dysponującym bardzo licznymi, dobrze wyszkolonymi i świetnie wyposażonymi służbami specjalnymi. Niemal każda konspiracyjna działalność w walce z nimi, na dłuższą metę, była bez szans.