konieczność

Artykuły - Konieczność (169)

 • Dieta bez glutenu - moda czy konieczność?

  Dieta bez glutenu - moda czy konieczność?

  Ból głowy, strzykanie w kościach, kiepski nastrój, nadwaga. Obwiniamy o to poczciwą pszenicę, jęczmień, żyto. Czy to możliwe?
 • Hipoteka jako sposób zabezpieczenia wykonania umowy

  Ustanowienie na nieruchomości hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia zapłaty należności. Wiąże się z nim jednak kilka formalności, w tym konieczność wpisu w księdze wieczystej. Nie należy też zapominać o złożeniu deklaracji i zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Bazylea czy Bazyliszek?

  Założenia Bazylei III dość boleśnie dotkną polskie banki. Pytanie, czy odbije się to na klientach sektora bankowego? Bo skoro z wyliczeń analityków wynika, że dziś bankom brakuje 6 mld złotych w stosunku do wymagań nowych regulacji, kolejne lata mogą się okazać gehenną dla kredytobiorców.
 • MSP wkracza na rynek akcji

  MSP wkracza na rynek akcji

  W założeniach Giełdy Papierów Wartościowych, rynek NewConnect to platforma finansowania i obrotu dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu. Intencją organizatora było stworzenie możliwości pozyskania kapitału i rozwoju małym innowacyjnym przedsięwzięciom. Z tej propozycji korzystają jednak nie tylko małe i młode firmy, ale także dojrzałe przedsiębiorstwa oraz podmioty z wielu różnych branż, nie kojarzonych zazwyczaj z duża innowacyjnością.
 • Policja usunęła barierki sprzed Pałacu Prezydenckiego

  Policja usunęła barierki sprzed Pałacu Prezydenckiego, bo uważa, że nie ma obecnie zagrożenia, które uzasadniałoby konieczność ich pozostawienia - poinformował Marcin Szyndler z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.
 • Zagrożeniem dla Polski kurs złotego

  Zagrożeniem dla Polski kurs złotego

  Pracodawcy RP zwracają uwagę na konieczność wdrożenia prawdziwych działań, ukierunkowanych na zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa. W ocenie Pracodawców RP prognozy rządu dotyczące budżetu na 2011 r. należy uznać za realistyczne.
 • Czy będziemy mieli się gdzie leczyć w 2011 r.?

  Czy będziemy mieli się gdzie leczyć w 2011 r.?

  Pracodawcy RP z niepokojem obserwują zachowania Ministerstwa Zdrowia, które po raz kolejny spóźnia się z przygotowywaniem niezbędnych projektów aktów prawnych, zapewniających stabilność funkcjonowania całego systemu.
 • Jaka będzie przyszłość TVP?

  Jaka będzie przyszłość TVP?

  Konieczność przestrzegania standardów dziennikarskich, plany programowo-finansowe na 2011 r., trzyletnia strategia spółki - m.in. te kwestie jako najpilniejsze do załatwienia wymienił w czasie spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji nowy p.o. prezes TVP, Włodzimierz Ławniczak.
 • Abonament rtv wróci do łask?

  Abonament rtv wróci do łask?

  Konieczność przestrzegania standardów dziennikarskich, plany programowo-finansowe na 2011 r., trzyletnia strategia spółki - m.in. te kwestie jako najpilniejsze do załatwienia wymienił w czasie spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji nowy p.o. prezes TVP Włodzimierz Ławniczak.
 • Akcyza stopniowo nas dobije

  Akcyza stopniowo nas dobije

  Stawka akcyzy na wyroby tytoniowe wzrośnie od przyszłego roku o 4 proc. - poinformował wczoraj wiceminister finansów, Jacek Kapica. Podwyżka wymuszona jest dyrektywą unijną zakładającą konieczność osiągnięcia minimum akcyzowego na poziomie 90 euro za 1000 sztuk papierosów w 2018 roku.