kilometrówka

Artykuły - Kilometrówka (9)

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej

  Zmiany zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej

  Ministerstwo Finansów przygotowuje znaczące zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Planowanym terminem wejścia w życie zmian jest 1 stycznia 2019 r.
 • Zmiany zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej

  Zmiany zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej

  Ministerstwo Finansów przygotowuje znaczące zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Planowanym terminem wejścia w życie zmian jest 1 stycznia 2019 r.
 • Auto w firmie: Zamiast kilometrówki będą limity 50 proc. i 20 proc.

  Auto w firmie: Zamiast kilometrówki będą limity 50 proc. i 20 proc.

  Kto korzysta ze służbowych aut do celów firmowych i prywatnych, odliczy od przychodu tylko połowę wydatków, a użytkujący pojazdy prywatne - jedynie jedną piątą.
 • Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika

  Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika

  Jest nadzieja, że pieniądze, które dostają podwładni za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych, nie będą uważane za przychód. Trzykrotnie orzekł tak WSA w Warszawie. Ze względów dowodowych wypłata kilometrówki, czyli kwoty uproszczonej i abstrahującej od faktycznych wydatków, może być przez organy podatkowe kwestionowana i uznawana za zapłatę za korzystanie z majątku pracownika, a nie rzeczywisty zwrot kosztów.
 • Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

  Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

  W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 15 z 2017 r., w artykule pt. "Przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego "kilometrówką" to przychód z działalności gospodarczej" przedstawiliśmy odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej na nasze pytanie dotyczące przyporządkowania do właściwego źródła przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego w kosztach firmy osoby fizycznej w ramach kilometrówki.
 • Składka zdrowotna od niskiej pensji i kilometrówki

  Składka zdrowotna od niskiej pensji i kilometrówki

  W przypadku gdy obok pensji zasadniczej pracodawca dokonuje pracownikowi wypłaty z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych w jazdach lokalnych prywatnego samochodu - np. w formie kilometrówki - składki ubezpieczeniowe powinien w zasadzie naliczyć tylko od wypłacanej pensji. Tak będzie oczywiście tylko wtedy, gdy wypłacana kilometrówka nie przekracza określonych limitów. Jeśli jednak pracownik uzyskuje wynagrodzenie w niskiej kwocie, mogą wówczas powstać wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia składki zdrowotnej, a w zasadzie jej obniżenia do wysokości zaliczki na podatek.
 • KIG chce wyższej kilometrówki

  KIG chce wyższej kilometrówki

  Krajowa Izba Gospodarcza w piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury zaapelowała o podwyższenie wysokości maksymalnych stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (tzw. kilometrówka).
 • Gdy kilometrówka limituje koszty

  Gdy kilometrówka limituje koszty

  Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie w działalności gospodarczej samochodów osobowych niebędących składnikami majątku firmy. Z użytkowaniem takich aut wiąże się szereg obostrzeń dotyczących kosztów podatkowych.
 • Opłaty za przejazd autostradą i za parkingi w "kilometrówce"

  Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2010 r., nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579 zmienił dominującą i utrwaloną w praktyce wykładnię, uznającą zwrot pracownikom opłat za parkingi i autostrady w czasie podróży jako inne wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów. Minister Finansów uznał, że takie opłaty mieszczą się w tzw. „kilometrówce”.