Julian Polan-Haraschin

Artykuły - Julian Polan-Haraschin (4)

  • "Trzy twarze Juliana Haraschina". Dyskusja w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej

    Ucieszyłem się, to oczywiste, gdy na jesieni 2015 r. zawiadomiono mnie, że moja książka - "Trzy twarze Juliana Haraschina" decyzją jury złożonego z wybitnych profesorów-historyków otrzymała nominację do prestiżowej nagrody im. Oskara Haleckiego "Książka historyczna roku" (gwoli ścisłości - w kategorii "Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.").
  • Jednostka w pełni dyspozycyjna. "Krwawy Julek" skazał na śmierć 60 osób

    Jednostka w pełni dyspozycyjna. "Krwawy Julek" skazał na śmierć 60 osób

    "Element przypadkowy, obcy klasowo, do chwili obecnej rozporządzający nieruchomościami w postaci części domów czynszowych i udziału w sklepie [...] Element karierowiczowski, zdeklarowany. W żadnym wypadku nie może pozostać w WP" - pisali w 1948 r. funkcjonariusze Okręgowego Zarządu Informacji Wojskowej o majorze "ludowego" WP Julianie Polan-Haraschinie.