Jan Rzepecki

Artykuły - Jan Rzepecki (4)

  • ​ "Wolność I Niezawisłość"

    Pośrednie stanowisko pomiędzy emigracyjną orientacją polityczną a poglądami PSL i SP zajmowała założona przez płka Jana Rzepeckiego we wrześniu 1945 roku konspiracyjna organizacja "Wolność i Niezawisłość".
  • Kto chce być wolny… Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

    Kto chce być wolny… Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

    „Przeszło 5 lat walczyła Polska Podziemna – trzon Narodu – o pełną wolność i niezawisłość opierając się wyniszczającej okupacji niemieckiej. Zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego – Armia Krajowa w walce tej szczególnie dotkliwe poniosła ofiary, ofiary, które duchowych jej spadkobierców zobowiązują do dalszej, uporczywej walki nad realizacją ideału, który przyświecał naszym poległym towarzyszom broni” – pisali założyciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.