izlolacja domowa

Artykuły - Izlolacja domowa (2)

  • Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy

    Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy

    Poddanie się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych jako podstawowe formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udokumentowane w odpowiedni sposób stanowi podstawę do uzyskania stosownych świadczeń chorobowych. W ostatnim czasie zasady kierowania na kwarantannę lub objęcia izolacją ulegały zmianie.
  • Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków

    Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków

    Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby ubezpieczone, które w tym czasie nie mogą świadczyć pracy, do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jego wypłata może jednak nastąpić dopiero po potwierdzeniu faktu odbywania/odbycia tej kwarantanny lub izolacji. Obecnie wystarczy stosowna informacja udostępniona płatnikom składek na PUE ZUS, a w razie jej braku - oświadczenie ubezpieczonego.