Izarel

Artykuły - Izarel (1)

  • RB ONZ wzywa Izrael i Hamas do natychmiastowego rozejmu

    Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła "poważne zaniepokojenie" eskalacją konfliktu w Strefie Gazy i stale rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych. Wezwała strony konfliktu - Izrael radykalny palestyński Hamas - do natychmiastowego rozejmu i powstrzymania się od przemocy.