IPTV

Artykuły - IPTV (1)

  • Nielegalny serwis IPTV z Australii zamknięty

    Nielegalny serwis IPTV z Australii zamknięty

    Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) - globalna koalicja zajmująca się ochroną legalnego rynku treści i ograniczeniem piractwa internetowego - osiągnęła kolejne znaczące zwycięstwo w ochronie legalnego rynku dzięki niedawnemu zamknięciu pirackiego serwisu Aus Media Streaming, który sprzedawał pirackie dekodery IPTV i abonament. Po dochodzeniu przedstawicieli ACE firma Aus Media Streaming zgodziła się natychmiast zaprzestać wszelkich operacji pirackich.