Biznes - interferon

Artykuły - Interferon (2)

  • Zakończenie przez BioPartners Holdings AG trzeciego etapu rejestracji centralnej leku zawierającego interferon beta

    Raport bieżący nr 60/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2007 z dnia 20.08.2007 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14.12.2007 r. Spółka powzięła informację, że jej spółka zależna BioPartners Holdings AG z siedzibą w Szwajcarii ("BioPartners") zamknęła kolejny - trzeci - etap centralnej procedury rejestracyjnej w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) innowacyjnego leku "Bifero
  • Uruchomienie unijnej procedury rejestracyjnej leku zawierającego interferon beta

    Raport bieżący nr 42/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne BIOTON S.A. ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 20.08.2007 r. Spółka otrzymała od swojej jednostki zależnej - BioPartners Holdings AG z siedzibą w Szwajcarii ("BioPartners") informację, iż BioPartners złożył w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) dossier rejestracyjne preparatu "Biferonex", co jest równoznaczne z uruchomieniem procedury rejestracyjnej. "Bifer