immunoglobuliny

Artykuły - Immunoglobuliny (2)

  • Niskie stężenie przeciwciał w ślinie zwiększa ryzyko śmierci?

    Niskie stężenie przeciwciał w ślinie zwiększa ryzyko śmierci?

    Naukowcy odkryli, że niski poziom pewnych przeciwciał w ślinie oznacza zwiększone ryzyko zgonu. Czy to jeden z nowo odkrytych markerów śmierci?
  • Rejestracja kluczowego preparatu osoczopochodnego Immunoglobulina (nazwa handlowa: NANOGY)

    Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 r. pozyskał informację o zarejestrowaniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych trzeciego z pięciu produktów osoczopochodnych, a mianowicie Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego (nazwa handlowa: NANOGY). Rejestracja produktu stanowi kolejny krok związany z rozpoczęciem przez Emitenta procesu produkcji p