Hawe SA

Artykuły - Hawe SA (396)

 • Hawe Telekom uruchamia specjalną ofertę dla Specjalnych Stref Ekonomicznych

  HAWE Telekom uruchomiła specjalną ofertę swoich usług dla Specjalnych Stref Ekonomicznych. Polska spółka chce wspomóc firmy inwestujące na tych terenach w zakresie transferu danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci światłowodowej także za granicę, przyśpieszeniem dostępu do Internetu oraz usług związanych z serwisem lokalnych sieci telekomunikacyjnych.
 • HAWE TELEKOM wybiera audytora do wyceny spółki

  Zarząd HAWE SA informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec spółki wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W uzasadnieniu postanowienia jako podstawę umorzenia wskazano fakt, że wskazani wierzyciele (Agencja Rozwoju Przemysłu, I Urząd Skarbowy w Warszawie oraz HAWE Telekom) nie uiścili wymaganej zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego spółki. W opinii zarządu Hawe decyzja nie ma wpływu na działalność operacyjną grupy kapitałowej, a w szczególności spółki zależnej HAWE Telekom.
 • Grupa HAWE zanotowała wzrost przychodów w I kwartale 2015 r.

  Skonsolidowane przychody Grupy HAWE, w skład której wchodzi m.in. Mediatel, wzrosły w I kwartale 2015 r. o 29 proc. do 63,24 mln zł. Spółka z sukcesem obniżyła koszty ogólnego zarządu oraz zredukowała zadłużenie.
 • Nowy wiodący akcjonariusz w HAWE

  Walne Zgromadzenie spółki HAWE S.A. podejmie uchwałę w sprawie ewentualnej zgody na emisję 10 mln nowych akcji dzięki której spółka pozyska min. 30 mln zł, oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do ich objęcia.
 • Zarząd TK Telekom zdziwiony protestem związkowców przy prywatyzacji

  Zarząd TK Telekom zdziwiony protestem związkowców przy prywatyzacji

  Zarząd TK Telekom przesłał do redakcji "Rynku Kolejowego" oświadczenie, według którego z "zaniepokojeniem i zdziwieniem" odbiera postawę części przedstawicieli związków zawodowych w sprawie prowadzonego procesu prywatyzacyjnego spółki.
 • HAWE Telekom ma nową umowę z Vectrą

  Spółka HAWE Telekom podpisała umowę rozszerzającą współpracę z Grupą Vectra, jednym z liderów polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej. Podpisana na okres 20 lat z VECTRA Investments, umowa dotyczy świadczenia usług kolokacji w obiektach HAWE Telekom. Jej wartość w tym okresie to blisko 6 mln zł netto.
 • Grupa HAWE notuje wzrost przychodów i mocną pozycję gotówkową w I półroczu 2014 r.

  Grupa HAWE (GPW: HWE), działająca w obszarze telekomunikacji, zakończyła II kwartał 2014 r. notując wynik EBITDA na poziomie 17,86 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 10,98 mln zł a zysk operacyjny 13,65 mln zł. Przychody grupy wzrosły w tym okresie aż o 167 proc.do 89,24 mln zł. Wyniki są poparte przez wysokie i pozytywne przepływy finansowe, które potwierdzają zdolność grupy do generowania gotówki.
 • Hawe szuka inwestora strategicznego

  Grupa Hawe, działająca w obszarze telekomunikacji, otworzyła proces poszukiwania inwestora strategicznego. Ma on na celu znalezienie takiego partnera, który mógłby wzmocnić Grupę w realizacji jej strategicznych projektów.
 • Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Hawe

  Waldemar Falenta zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, a Krzysztof Rybka ze stanowiska wiceprezesa zarządu Hawe. Jak zgodnie zadeklarowali, rezygnacje były podyktowane chęcią ochrony interesów spółki i jej wszystkich akcjonariuszy. Obydwie rezygnacje zostały przyjęte przez radę nadzorczą spółki.
 • Mediatel realizuje strategię Grupy HAWE i planuje dwie emisje akcji

  Walne Zgromadzenie spółki Mediatel (GPW: MTL) podejmie decyzję w sprawie emisji akcji dla HAWE SA (GPW: HWE) w zamian za aport HAWE Telekom, który został wyceniony na 534,4 mln zł. Dzięki tej transakcji, Grupa HAWE będzie mogła skonsolidować swoje aktywa telekomunikacyjne w jednym podmiocie, który dodatkowo będzie realizować flagowy projekt grupy, czyli budowę sieci FTTH na terenie całej Polski. W związku z tym, akcjonariusze Mediatel podejmą również decyzję o gotówkowej emisji akcji, dzięki której spółka ta pozyska środki na realizację tego planu.