GWARANT

Synonimy:
GWR,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - GWARANT (49)

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Raport kwartalny Minox.pdf rozmiar: rozmiar: 256.0
 • Raport za I kwartał 2012 roku.

  Zarząd Spółki Agencja Ochrony Gwarant Spółka Akcyjna przekazuje raport za I kwartał 2012 roku. § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:RAPORT_IQ_2012_Gwarant_jedn.pdf rozmiar: rozmiar: 476.1 kB
 • Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w kapitale zakładowym.

  Zarząd Inbook S.A. informuje, iż w dniu 07 maja 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu progu 15% w kapitale zakładowym emitenta. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
 • Raport roczny za 2011 r.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:raport roczny GWARANT.pdf rozmiar: rozmiar: 7104.1 kBOsoby reprezentujące
 • Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011r.

  Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. informuje, że raport roczny za 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 7 maja 2012 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • Raport kwartalny za IV kwartał 2011r.

  Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:GRAPHIC raport kwartalny za 4Q 2011.pdf rozmiar: rozmiar: 277.7 kBOsoby rep
 • Raport miesięczny za styczeń 2012 roku.

  Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W styczniu 2012 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych wzrosły. Zdaniem zarządu, sytuacji na rynku srebra wciąż nie można określić jako stabilnej. Pr
 • Raport za IV kwartał 2011 roku

  Zarząd Spółki Agencja Ochrony GWARANT Spółka Akcyjna przekazuje raport za IV kwartał 2011 roku. § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:RAPORT_IVQ_2011_Gwarant_jedn.pdf rozmiar: rozmiar: 627.1 kBOso
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd Tax-Net S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - 14 lutego 2012 2. Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 3. Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 4. Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 5. Raport roczny za rok 2011 zostanie prze
 • Podpisanie porozumienia

  Zarząd GWARANT Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu informuje, że dnia 12 stycznia 2012 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy spółką Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu oraz spółką SPRINTAIR S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem wskazanego porozumienia jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia, którego zadaniem jest uruchomienie i rozwój projektu polegającego na podjęciu działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w polskich portach lotniczych w rozumieniu ustawy o ochro