Godziemba Lubrański

Artykuły - Godziemba Lubrański (1)

  • ​Humanizm w Polsce, rola mecenatu w XV i XVI w.

    Przemiany kulturalne w Polsce zapoczątkowane zostały już w XV wieku i wiązały się z wczesnym humanizmem. W XVI wieku kontakty z zachodnimi ośrodkami myśli humanistycznej uległy zacieśnieniu poprzez podróże, studia za granicą, lektury i korespondencję.