Games

Artykuły - Games (476)

 • Symphony Solutions ogłasza zawarcie współpracy z Scientific Games Digital

  Symphony Solutions ogłasza zawarcie współpracy z Scientific Games Digital

  Zawarto współpracę międzynarodowej firmy informatycznej Symphony Solutions z jednym ze światowych liderów branży gier komputerowych - Scientific Games Digital, czyli oddział Scientific Games. W ramach współpracy Symphony Solutions otworzy nowe biuro w Krakowie. Zgodnie z założeniami,. do 2020 r. zatrudnienie znajdzie w nim 250-300 osób.
 • Akcje Huckleberry Games zadebiutowały na NewConnect

  Akcje Huckleberry Games, spółki z branży gier komputerowych, zadebiutowały w czwartek na NewConnect. Do godziny 11:05 nie zawarto żadnej transakcji na akcjach spółki.
 • Mobile Games in Youth Work

  Mobile Games in Youth Work

  Stowarzyszenie MANKO jest partnerem projektu ,,Mobile Games in Youth Work'' wspieranego przez europejski program Erasmus+. Ma on na celu zwiększenie potencjału pracowników, trenerów, liderów, a także podniesienie jakości sposobów, w jaki przekazują wiedzę młodym ludziom.
 • Zainteresowanie grami ciągle rośnie

  Zainteresowanie grami ciągle rośnie

  Jeśli zaliczasz się do "elitarnej" grupy osób, które uwielbiają gry, to musisz wiedzieć, że znajdujesz się w zdecydowanej większości.
 • Podpisanie znaczącej umowy

  Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z partnerem z Indii na realizacje projektu Afterfall InSanity na platformy iOS/Android. W ramach umowy Partner Spółki przygotuje wersję gry na wyminione platformy mobilne, a także zajmie się pozyskaniem partnerów zajmujących się publishingiem na platformach handlowych Appstore/Google Play. W ramach udzielonej licencji Nicolas Games udostępni wszystkie "assety" i materiały niezbędne do wyprodukowania gry. Ponad to będzie mi
 • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013

  Zarząd Nicolas Games S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Majka - Prezes Zarządu
 • Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

  Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

  Zarząd Macro Games S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Kurek - Prezes Zarządu
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Zarząd Macro Games S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. postanowienia o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze akcji serii C oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z postanowieni
 • Rozpoczęcie dystrybucji gry "Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na platformie bigfishgames.com.

  Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że zgodnie z realizacją umowy z firmą Big Fish Games, o której podpisaniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. firma Big Fish Games dnia 13 maja 2013 r. rozpoczęła dystrybucję gry Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure na komputery PC i Mac. Gra jest dostępna w cenie 2.99 $. Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumenc