fundusz Venture capital

Artykuły - Fundusz Venture capital (127)

 • Zagrożenia były potężne

  Zagrożenia były potężne

  Na polskim rynku kapitał dla firm jest dostępny. Zachęcam przedsiębiorstwa do wykorzystania finansowania z giełdy, funduszy private equity lub venture capital - mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
 • Raport za III kwartał 2017 roku

  Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu
 • Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.

  Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31.10.2017 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 05.10.2017 r., na mocy którego w dniu 06.10.2017 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000325419) zarejestrowana została zmiana postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kw
 • Uchwała GPW w sprawie obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przez spółkę TAXUS FUND S.A.

  Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść otrzymanej w dniu dzisiejszym uchwały GPW nr 1133/2017r. O zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą Emitent poinformuje oddzielnym komunikatem EBI. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. O
 • Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2017 - życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki

  Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnych życiorysów zawodowych, przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 23/2017 z dnia 1 lipca 2017 roku, zawierające życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku. Życiorysy stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §
 • Raport za II kwartał 2017 roku - jednostkowy

  Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku - jednostkowy. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu
 • Raport za II kwartał 2017 roku - skonsolidowany

  Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku – skonsolidowany. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu
 • Rejestracja w KRS między innymi podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 9/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 27.07.2017 roku do spółki zależnej MixFirm Sp. z o.o. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 29.06.2017 r., na mocy którego w dniu 03.07.2017 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla MixFirm Sp. z o.o. (numer KRS: 000042211
 • Rejestracja w KRS między innymi podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 9/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 27.07.2017 roku do spółki zależnej MixFirm Sp. z o.o. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 29.06.2017 r., na mocy którego w dniu 03.07.2017 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla MixFirm Sp. z o.o. (numer KRS: 000042211
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku

  Raport bieżący nr 8/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych