Biznes - Fablok

Artykuły - Fablok (5)

 • Najstarsza polska fabryka lokomotyw ma nowego właściciela

  Najstarsza polska fabryka lokomotyw ma nowego właściciela

  Najstarsza polska fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie (Małopolskie), która znajdowała się w upadłości likwidacyjnej, ma nowego właściciela. W wyniku przetargu ogłoszonego przez syndyka majątek przedsiębiorstwa nabyła branżowa firma Martech Plus z Rudy Śląskiej.
 • W marcu rozstrzygną się dalsze losy Fabloku?

  W marcu rozstrzygną się dalsze losy Fabloku?

  Pod koniec maja 2013 roku sąd w Krakowie ogłosił upadłość Pierwszej Fabryki Lokomotyw Fablok. Teraz trwają rozmowy w sprawie dzierżawy fabryki. - W mojej ocenie marzec jest miesiącem w którym podjęte zostaną decyzje dot. dalszego toku postępowania i charakteru czynności jakie będą wykonywane - mówi "Rynkowi Kolejowemu" syndyk Leszek Kolczyński.
 • Zbycie akcji spółki Bumar-Fablok

  Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 31 marca 2003 r. Fundusz, w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar - Fablok S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka), z dnia 16 stycznia 2003 r., zawartej pomiędzy Funduszem a Fablok - Pracowniczą Spółką Akcyjną z siedzibą w Chrzanowie (Kupujący), przeniósł na rzecz Kupującego własność 636.880 (słownie: sześćset trzydzieści sz
 • Umowa sprzedaży akcji spółki FMBiL Bumar - Fablok SA

  Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2003 r. Fundusz wraz z dwunastoma innymi narodowymi funduszami inwestycyjnymi zawarł, ze spółką Fablok-Pracownicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie (Kupujący) umowę sprzedaży wszystkich należących do Funduszu, tj. 636.880 akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar - Fablok S.A. z siedzibą w Chrzanowie (Spółka). Sprzedawane akcje stanowią 33% kapi
 • Zawarcie umowy sprzedaży spółki

  Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 25 czerwca 2002 r. zawarł ze spółką "Fablok - Pracownicza Spółka Akcyjna" z siedzibą w Chrzanowie ("Kupujący") umowę sprzedaży 636 880 akcji spółki "Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok S.A." z siedzibą w Chrzanowie ("Spółka"). Sprzedawane akcje stanowią 33,00% kapitału zakładowego Spółki. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki wynosi 9,30 zł - łączna cena sprzedaży zbywanych przez Fund