Biznes - eksploatacja samochodu

Artykuły - Eksploatacja samochodu (1)

  • Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

    Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

    Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.