EKOPOL

Synonimy:
EGH,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - EKOPOL (235)

 • Informacja dot. pozwu Alumast przeciwko DZ Bank Polska o zapłatę 15.710.756,08 zł

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że 17 maja 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach został złożony pozew o zapłatę kwoty 15.710.756,08 zł przeciwko DZ Bank Polska SA. Na kwotę dochodzonego roszczenia składają się: 1) 11.244,00 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast w związku z działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi egzekucjami sądowymi z wniosków DZ Bank Polska SA tj.: wszczęciem i prowadzeniem postępowań zażaleniowych na p
 • List Intencyjny z FOTA S.A.

  Zarząd Formuła8 S.A. informuje, iż w dniu 18 maja 2012 r., pomiędzy firmami: FOTA S.A. ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia reprezentowaną przez Pawła Gizickiego - Prezesa Zarządu a Formuła8 S.A. ul. Żeromskiego 90/5D, 64-920 Piła reprezentowana przez Dariusza Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu podpisany został niniejszy List Intencyjny, w ramach którego strony oświadczają, że mają zamiar podjęcia długoletniej współpracy, a w szczególności: For
 • Zbiornik w Świętochłowicach wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox

  Zbiornik w Świętochłowicach wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox. Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż w miejscowości Świętochłowice zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej najnowszej generacji systemem IT, który został opisany na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje. Łącz
 • Informacja o zakończeniu realizacji projektu WND-RPSL 01.02.04-00-406/09-02

  Ekopol Górnośląski Holding SA w ramach: • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, • Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP zrealizował projekt pod tytułem "Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych" i uzyskał ostatnią transzę dotacji w wysokości 415 691,40 zł. Osoby reprezentujące spółkę:
 • Zbiornik w Zembrzycach wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox.

  Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż w miejscowości Zembrzyce zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej najnowszej generacji systemem IT, który został opisany na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje. Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 1,90 mln złotych netto. Niniejsza umowa będzie obowiązywać prz
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.

  Zarząd Spółki SMT Software S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
 • Mikrostacja w miejscowości Zabrze zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z EKOPOL BLACKBOX .

  Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej technologią IT która została opisana na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje w miejscowości Zabrze . Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 2,54 mln złotych netto. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez 48 miesięcy
 • Mikrostacja w miejscowości Dąbrowa Górnicza zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z EKOPOL BLACKBOX .

  Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej technologią IT która została opisana na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje w miejscowości Dąbrowa Górnicza . Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 2,14 mln złotych netto. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez 48
 • Raport Kwartalny Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

  Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A przekazuje w załączeniu Raport za I Kwartał 2012 roku Podstawa Prawna : § 5 ust.1 pkt 1 i § 6 ust.9 Załącznika NR 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały NR 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18-12-2009. Załączniki:
 • Mikrostacja w miejscowości Sucha Beskidzka zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z EKOPOL BLACKBOX .

  Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej technologią IT która została opisana na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje w miejscowości Sucha Beskidzka. Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 2,10 mln złotych netto. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez 48 m