delegacja

Artykuły - Delegacja (128)

 • Raport KPMG: Ponad 1/3 firm delegujących pracowników skontrolowana

  Raport KPMG: Ponad 1/3 firm delegujących pracowników skontrolowana

  Z początkiem września weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja przepisów odnosi się przede wszystkim do zmian w zakresie wynagrodzeń, okresu oddelegowania pracowników, a ponadto ma za zadanie ustanowienie wspólnych ram Unii Europejskiej w zakresie delegowania pracowników.
 • Pojechał w delegację i zmarł podczas seksu. Uznano to za "wypadek w pracy"

  Pojechał w delegację i zmarł podczas seksu. Uznano to za "wypadek w pracy"

  Atak serca, którego dozna się podczas seksu uprawianego w czasie podróży służbowej, może być uważany za "wypadek przy pracy" - uznał sąd apelacyjny w Paryżu. Wyrok zapadł w sprawie Francuza, który pojechał w delegację i zmarł podczas seksu z nieznajomą.
 • Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.
 • Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika

  Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika

  Pracownik otrzymał zaliczkę w walucie obcej na poczet zagranicznej podróży służbowej. W podróży tej był od 18.04.18 r. do 27.04.18 r. Delegację rozliczono 7.05.18 r. Po jakim kursie waluty obcej przeliczyć dietę w celu ujęcia jej w kosztach uzyskania przychodów - z dnia rozliczenia delegacji, tj. z 7.05.18 r., czy z dnia poprzedzającego, tj. z 06.05.18 r. (pytanie 1168174)?
 • Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników

  Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników

  W dobie otwarcia na zagraniczne rynki zbytu odbywanie przez pracowników zagranicznych podróży służbowych stało się firmową codziennością. Wydatki ponoszone przez pracodawców w związku z tymi wyjazdami powinny zostać prawidłowo rozliczone zarówno pod kątem powstania przychodu po stronie pracownika, jak i w rachunku kosztowym.
 • Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?

  Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?

  Firma organizuje wyjazdy turystyczne do Austrii. W czasie ich trwania (tygodniowe imprezy od grudnia do marca) jej pracownicy przebywają na miejscu organizowanego pobytu, zajmując się koordynacją działań pracodawcy. Cała działalność firmy przez pozostałą część roku skupia się na organizacji wyjazdów zimowych. Czy pobyt pracowników firmy za granicą w celu koordynacji wyjazdów jest oddelegowaniem, czy podróżą służbową?
 • Właściciel małej firmy przeznacza 2 dni w tygodniu na podróże służbowe

  Właściciel małej firmy przeznacza 2 dni w tygodniu na podróże służbowe

  Prawie dwie trzecie małych firm prowadzi działalność na obszarze większym niż jedno województwo, zmuszając ich właścicieli do częstych podróży służbowych - wynika z badania sondażowego przeprowadzonego przez Idea Bank.
 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.
 • Absurdalna dyrektywa unijna uderzy w polskie firmy

  Absurdalna dyrektywa unijna uderzy w polskie firmy

  Komisja Europejska przygotowuje zmiany w dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych, czyli wysyłanych przez firmę do pracy w innym kraju UE. Dyrektywa uderzy w konkurencyjność polskich firm, które są największym dostawcą usług spośród krajów należących do Unii.
 • Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Wykonanie zadania służbowego lub świadczenie pracy za granicą może odbywać się na podstawie przepisów dotyczących podróży służbowej lub delegowania. W zależności od tego, która z tych form świadczenia pracy za granicą będzie miała miejsce, różny będzie zakres uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy.

Filmy - Delegacja (2)

 • Robił wszystko, aby nie puścić kobiety do pracy

  Właścicielka musiała udać się w delegację na kilka dni przez co pupil musiał zostać sam w domu. Jak widać na filmiku nie mogąc się z tym pogodzić, robił wszystko, aby ta jednak została z nim w domu.
 • Od soboty wchodzą nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników

  Nowa ustawa o delegowaniu pracowników na pewno przyczyni się do poprawienia warunków wykonywania pracy przez pracowników zagranicznych – ocenia Karolina Schiffter z Kancelarii Raczkowski Paruch. Liczba pracowników delegowanych do pracy w krajach unijnych szybko rośnie. Tylko w latach 2010–2014 wzrosła o 45 proc. Ustawa określa zasady ochrony pracowników delegowanych do i z Polski, współpracy z PIP i transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych. Nowe regulacje są związane z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2014/67/UE, która przede wszystkim ma umożliwić egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, do którego dany pracownik będzie delegowany. Wprowadzenie zmian było konieczne, bo liczba pracowników delegowanych do pracy na terenie Unii szybko rośnie. Jeszcze w 2010 roku było ich 1,3 mln, na koniec 2014 roku – już 1,9 mln.