Ciech SA

Artykuły - Ciech SA (724)

 • Ciech w obliczu pandemii ściął koszty

  Ciech w obliczu pandemii ściął koszty

  W wyniku pandemii koronawirusa wolumen sprzedaży sody kalcynowanej spadł w Ciechu w drugim kwartale rok do roku o 14 proc. Spółka w odpowiedzi na trudną sytuację rynkową podjęła decyzję o ograniczeniu kosztów, w tym o przełożeniu w czasie części inwestycji, co pozwoliło osiągnąć zadowalające wyniki. Główne projekty inwestycyjne są jednak realizowane. Ze względu na pandemię o kwartał opóźni się oddanie nowej warzelni soli w Niemczech.
 • Jarosław Romanowski w zarządzie Ciechu

  Jarosław Romanowski w zarządzie Ciechu

  Do zarządu Ciechu dołączył Jarosław Romanowski. Będzie on odpowiadał za finanse grupy, zakupy i kwestie IT.
 • Nowa fabryka Ciechu doda do wyników 25 mln euro rocznie

  Nowa fabryka Ciechu doda do wyników 25 mln euro rocznie

  Niemiecka spółka Ciechu, Ciech Saltz Deutschland, podpisała umowę o wartości 44 mln euro na budowę i montaż obiektów w nowej warzelni soli, która powstaje w Stassfurcie, obok fabryki sody kalcynowanej należącej do Ciechu. Działalność nowego zakładu może zwiększyć wynik EBITDA grupy o ok. 25 mln euro rocznie.
 • Ciech będzie bardziej zielony

  Ciech będzie bardziej zielony

  Rosnące koszty produkcji energii elektrycznej i zakupu uprawnień do emisji CO2 będą stanowić w przyszłości wyzwanie dla firmy chemicznej Ciech, a konkretnie dla jej segmentu sodowego. Dlatego spółka zamierza stopniowo przestawiać się z węgla na gaz. Grupa będzie też odbierać energię i ciepło wytwarzane w spalarni odpadów, którą wybuduje firma Remondis.
 • Dobre wyniki Grupy Ciech za 2016 r.

  Dobre wyniki Grupy CIECH w 2016 roku dzięki inwestycjom i wzmacnianiu pozycji międzynarodowej Grupa CIECH wypracowała w 2016 roku korzystne wyniki finansowe.
 • Spółki SAPEC sprzedane innemu podmiotowi

  Spółki SAPEC sprzedane innemu podmiotowi. CIECH nie wyklucza udziału w kolejnych akwizycjach. SAPEC podpisał umowę sprzedaży dwóch spółek z segmentu AGRO funduszowi Bridgepoint - wynika z informacji opublikowanej na stronie SAPEC w poniedziałek po południu.
 • Telewizja Republika: Korupcyjna afera przy próbie prywatyzacji Ciechu?

  Według Telewizji Republika, CBA znało wcześniej treści rozmów zarejestrowanych w warszawskich restauracjach w tzw. „aferze taśmowej”. Meldunki CBA wskazują na to, że jednym z odprysków tej afery mogła być afera korupcyjna przy próbie prywatyzacji Ciechu - donosi portal wPolityce.pl
 • Zawarcie przez spółkę zależną umowy świadczenia na rzecz obligatariuszy obligacji polskich oraz złożenie obligatariuszom obligacji polskich oferty udzielenia poręczeń

  Raport bieżący nr 7/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Ciech S.A. ("Spółka" lub "Emitent”), w związku z emisją przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2012 r. zabezpieczonych obligacji na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w złotych, serii 02 o łącznej wartości nominalnej 160.000.000 złotych, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu, z terminem zapadalności dnia 5 grudnia 2017 r.
 • Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 5/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Ciech S.A. (dalej "Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku zawarł ze spółką zależną - Sodawerk Staßfurt GmbH & Co.KG (dalej "SWS”) umowę pożyczki (dalej "Umowa”), na mocy której Emitent zobowiązał się udzielić SWS pożyczki pieniężnej w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) euro (dalej "Pożyczka”). Kwota P
 • Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

  Raport bieżący nr 4/2015Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychSpółka pod firmą CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2015 roku otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa”) o dokonaniu przez członka Zarządu Emitenta transa