chorobowe

Artykuły - Chorobowe (43)

 • Naruszenie kwarantanny może skończyć się zwrotem zasiłku

  Naruszenie kwarantanny może skończyć się zwrotem zasiłku

  Eksperci są zgodni: Złamanie obowiązku izolacji to wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. ZUS wyjaśni to z sanepidem.
 • ZUS: Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

  ZUS: Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

  Osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.
 • ZUS: Decyzja o kwarantannie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

  ZUS: Decyzja o kwarantannie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

  Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jeśli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.
 • Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika

  Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują one bowiem osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z założenia po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. Świadczenia chorobowe mogą być związane z niezdolnością do pracy ubezpieczonego lub wynikać z konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem jego rodziny albo przysługiwać z tytułu macierzyństwa.
 • FPP uważa, że wypłata "chorobowego" zbyt obciąża przedsiębiorców

  FPP uważa, że wypłata "chorobowego" zbyt obciąża przedsiębiorców

  Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, mających na celu zwiększenie jego efektywności i odciążenie pracodawców.
 • Absencja chorobowa pracowników to wielkie koszty dla gospodarki

  Absencja chorobowa pracowników to wielkie koszty dla gospodarki

  Co czwarty pacjent nie pracuje z powodu przewlekłej choroby. Koszty dla gospodarki są liczone w miliardach złotych.
 • Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  (1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.
 • Choroba pracownika na przełomie roku

  Choroba pracownika na przełomie roku

  Z racji niezdolności do pracy ubezpieczony będący pracownikiem zachowuje prawo do świadczeń chorobowych w postaci wynagrodzenia chorobowego, a po wyczerpaniu okresu, za który to świadczenie przysługuje - do zasiłku chorobowego. W przypadku niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku dla ustalenia, które ze świadczeń przysługuje pracownikowi począwszy od 1 stycznia danego roku, ważna jest jedna okoliczność.
 • Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku w drodze do pracy lub z pracy

  Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku w drodze do pracy lub z pracy

  Gdy pracownik w czasie drogi do lub z pracy ulegnie wypadkowi, w wyniku którego stanie się niezdolny do pracy, może liczyć na wypłatę "chorobówki" bez okresu wyczekiwania i to w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zdarzenie musi być jednak odpowiednio udokumentowane i uznane za wypadek w drodze do lub z pracy. W takiej sytuacji nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie, a ewentualne świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest już na ogólnych zasadach.
 • Prezydent podpisał nowelizację o końcu papierowych zwolnień lekarskich w połowie 2018 r.

  Prezydent podpisał nowelizację o końcu papierowych zwolnień lekarskich w połowie 2018 r.

  ​Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich i od połowy 2018 r. eliminują z obiegu zwolnienia papierowe. O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Filmy - Chorobowe (1)

 • Przestaną wypłacać chorobowe? Komentarz FPP

  Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, mających na celu zwiększenie jego efektywności i odciążenie pracodawców. Jedną z takich zmian miałoby być przełożenie na ZUS obowiązku wypłaty pensji, gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu chorobowym. Obecnie do 33 dnia choroby obowiązek ten musi wypełnić pracodawca – co w ubiegłym roku kosztowało polskich przedsiębiorców ponad 7 miliardów złotych. FPP chce, by ZUS wypłacał chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia – co nie tylko odciążyłoby przedsiębiorców, lecz także zapewniłoby systemowi większą kontrolę nad korzystaniem ze zwolnień chorobowych.