Cersanit SA

Artykuły - Cersanit SA (494)

 • Polska firma zainwestowała w Rosji 200 mln euro

  Polska firma zainwestowała w Rosji 200 mlnw euro. W podmoskiewskim Żeleznodarożnym otwarto dziś zakład, którego właścicielem jest spółka z Kielc "Rovese".
 • Prezes Rovese o wynikach, akwizycjach i strateg

  Rovese (dawniej Cersanit) ocenia, że potencjał wzrostu spółki jest znaczny i już w tym roku wykaże ona istotną dodatnią dynamikę przychodów. Rovese chce rozwijać swoje moce produkcyjne także poprzez akwizycje - powiedział w TVN CNBC Wojciech Stankiewicz, prezes spółki.
 • Informacja o notowaniu Praw do Akcji Serii H

  Raport bieżący nr 2/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cersanit S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie uchwały nr 7/2012, postanowił wprowadzić z dniem 05 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 54.096.010 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) praw do akcji zwykłych na okaziciel
 • Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, w którym informuje, iż wyniku zapisu na rachunku papierów wartościowych w dniu 29 grudnia 2011 r., w związku z dokonaniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 29 grudnia 2011 r. rejestracji praw d
 • Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

  Raport bieżący nr 38/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2011 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, iż w dniach 29 listopada - 5 grudnia 2011 r. spółka Barcocapital Investment Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nikozja, Republika Cypru, zarejestrowana w Wydziale Rejes
 • Informacja dotycząca notowań praw poboru akcji serii H

  Raport bieżący nr 37/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cersanit S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. "Zgodnie z § 12 Regulaminu Giełdy oraz § 47 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podaje informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii H spółk
 • Informacja dotycząca uchwały KDPW

  Raport bieżący nr 34/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Cersanit S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwałę Zarządu KDPW z dnia 17 listopada 2011 r. Uchwała Nr 1023/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 listopada 2011 r. § 1 1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 oraz w zw. z § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki CERSANIT S.A., Zar
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 CERSANIT S.A.

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

  Raport bieżący nr 32/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Cersanit S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż z dniem 25 października 2011 r. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku ofertą publiczną akcji serii H i dopuszczeniem papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowad
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 24 października 2011 roku.

  Raport bieżący nr 30/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cersanit S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 24 października 2011 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowy