Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Artykuły - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (2)

  • Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - nowy kontrakt Budimeksu SA

    Raport bieżący nr 66/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/66/2012 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 października 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Województwem Lubelskim i Gminą Lublin umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu odrębnych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" i "Modernizacja budynku Te
  • Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

    Raport bieżący nr 52/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne rb bx/52/2012 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. otrzymał pismo informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu odrębnych zadań inwestycyjnych pn. &quo