Boryszew SA

Artykuły - Boryszew SA (780)

 • Boryszew ma warunkową umowę sprzedaży Impexmetalu spółce Gränges AB

  Boryszew ma warunkową umowę sprzedaży Impexmetalu spółce Gränges AB

  Boryszew podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB. Cena sprzedaży określona ma być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
 • Boryszew: Stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy jednego z najbogatszych Polaków

  Boryszew: Stołeczny sąd nie chce sądzić sprawy jednego z najbogatszych Polaków

  Stołeczny sąd chce przeniesienia do Torunia procesu jednego z najbogatszych Polaków Romana K. i jego żony, oskarżonych o manipulację akcjami spółki Boryszew. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od 2013 r., po zawiadomieniu złożonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • 27 nowych zleceń Boryszew oddział Maflow

  W ciągu 8 miesięcy 2013r. Boryszew S.A. oddział Maflow - producent przewodów do klimatyzacji samochodowej pozyskał 27 nowych kontraktów.
 • Mikołaj Budzanowski członkiem zarządu Boryszewa

  Mikołaj Budzanowski członkiem zarządu Boryszewa

  Mikołaj Budzanowski został dyrektorem ds. rozwoju i członkiem zarządu Boryszewa.
 • Skup akcji własnych Boryszew S.A.

  Raport bieżący nr 17/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek han
 • Nabycie akcji Boryszew S.A.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) zawiadamia, iż otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału - Domu Maklerskiego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ("DM PKO BP") informację, że w dniu 7 marca 2013
 • Skup akcji własnych Boryszew S.A.

  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek han
 • Nabycie akcji Boryszew S.A.

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) zawiadamia, iż otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału - Domu Maklerskiego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie ("DM PKO BP") informację, że w dniu 6 marca 2013
 • Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła 9 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 1.000.000 PLN, w ramach Programu emisji 3 - letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A. Obligacje zostały nabyta po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 9.000.000 PLN. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Term
 • Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

  Raport bieżący nr 14/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 roku uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 i Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku, wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospod