Biały Jar

Artykuły - Biały Jar (1)

  • Biały Jar: Największa tragedia lawinowa w Polsce

    Biały Jar: Największa tragedia lawinowa w Polsce

    20 marca 1968 roku w Białym Jarze w Karkonoszach zeszła ogromna lawina. Chociaż na pomoc pogrzebanej pod zwałami śniegu grupie turystów z ZSRR, NRD i Polski ruszyły setki ratowników, ochotników i żołnierzy - o uratowaniu kogokolwiek z największej tragedii lawinowej w naszym kraju nie było mowy. W katastrofie zginęło aż 19 osób.