bezrobotni

Artykuły - Bezrobotni (206)

 • MRPiPS nie planuje podwyżki zasiłku dla bezrobotnych

  MRPiPS nie planuje podwyżki zasiłku dla bezrobotnych

  Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej na razie nie rozważa podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych - powiedziała w trakcie konferencji prasowej szefowa tego resortu Marlena Maląg.
 • "DGP": Eurofundusze na ratunek bezrobotnych

  "DGP": Eurofundusze na ratunek bezrobotnych

  Ruszyły przygotowania do uruchomienia pieniędzy z Unii Europejskiej na utrzymanie zatrudnienia. Już jednak dochodzi do ostrych starć na linii rząd - marszałkowie województw - donosi w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Chodzi o 1,5 mld zł.
 • Koronawirus - epidemia gwałtownie zwiększy liczbę bezrobotnych w Polsce

  Koronawirus - epidemia gwałtownie zwiększy liczbę bezrobotnych w Polsce

  ​Jedną z największych konsekwencji gospodarczych epidemii koronawirusa będzie gwałtownie rosnące bezrobocie. Dane przedstawiające poziom bezrobocia w lutym są już teraz całkowicie nieaktualne.
 • Rząd przyjął projekt znoszący obowiązek profilowania pomocy dla bezrobotnych

  Rząd przyjął projekt znoszący obowiązek profilowania pomocy dla bezrobotnych

  ​Powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego - przewiduje projekt noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który we wtorek przyjął rząd. Dzięki tej zmianie urzędy pracy mają szybciej pomagać bezrobotnym.
 • Brakuje pracowników! Wszystkie ręce na pokład

  Brakuje pracowników! Wszystkie ręce na pokład

  Brakuje rąk do pracy. Rząd sięgnie po osoby bierne zawodowo.
 • Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego

  Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego

  Efektywniejsza pomoc osobom szukającym zatrudnienia i przedsiębiorcom poszukującym pracowników to główny cel projektu ustawy o rynku pracy - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzięki nowym rozwiązaniom skuteczniej aktywizowane mają być osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada wyższy zasiłek - w wysokości 130 procent zasiłku podstawowego dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres zatrudnienia. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Otrzymana refundacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek korekty przychodów wykazanych w CIT-8 za 2017 r. Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 • TK: Koniec profilowania bezrobotnych?

  TK: Koniec profilowania bezrobotnych?

  Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału regulacja odnosząca się do tej kwestii powinna znaleźć się w ustawie. TK uznał, że przepis narusza zasadę wyłączności ustawowej oraz nie określa w ustawie odpowiednich wytycznych do wydania rozporządzenia.
 • Ogólnokrajowy strajk z powodu cięć zasiłków dla bezrobotnych w Finlandii

  Ogólnokrajowy strajk z powodu cięć zasiłków dla bezrobotnych w Finlandii

  "Bezrobotny = przestępca?"
 • Białoruś: W Mińsku protest przeciwko "podatkowi od bezrobocia"

  Białoruś: W Mińsku protest przeciwko "podatkowi od bezrobocia"

  Anulowania "podatku od bezrobocia" i przystąpienia do równoprawnych rozmów z przedstawicielami opozycji żądali od białoruskich władz uczestnicy piątkowego Marszu Oburzonych w Miśku. Jego inicjatorem był były kandydat na prezydenta Mykoła Statkiewicz.atku

Filmy - Bezrobotni (9)

 • Kim są zawodowi bezrobotni?

  Kim są zawodowi bezrobotni? Powiedział o tym w "Dzień Dobry TVN" prof. Mirosław Grewiński z Polskiego Towarzystwa Pomocy Społecznej. Dlaczego w Polsce możliwe jest kumulowanie zasiłków? (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • Dlaczego mniej kobiet szuka pracy?

  Pomimo bardzo dobrej dla pracowników sytuacji na rynku pracy, maleje aktywność zawodowa kobiet. Po kilku latach przerwy zawodowej tym kobietom trudniej będzie powrócić do pracy, na atrakcyjnych warunkach finansowych. Eksperci oceniają, że są to konsekwencje rządowego programu.
 • Bezrobotni, którzy pracują w szarej strefie zmarnowali 4 mld zł

  Przez osoby rejestrujące się w urzędach pracy, a pracujące w szarej strefie, w skali kraju marnowane są 4 mld zł z 10 mld przeznaczanych na aktywizację bezrobotnych – twierdzi Stanisław Kluza, ekonomista z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Szarą strefę pomogłoby ograniczyć zmniejszenie kosztów pracy.
 • Bezrobocie wkrótce znów wzrośnie

  Brak symptomów, które by świadczyły o tym, że będziemy mieć długotrwałe ożywienie na rynku pracy, a w konsekwencji spadek stopy bezrobocia dlatego, że nie napływają szybciej oferty pracy. To, co obserwujemy w ostatnich miesiącach i będziemy jeszcze obserwować do późnej jesieni, jest związane z ożywieniem sezonowym w sektorze budowlanym i w sektorze przetwarzającym płody rolno-spożywcze – ocenia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria prof. Maria Drozdowicz-Bieć z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.