Bank Polski

Artykuły - Bank Polski (2017)

Filmy - Bank Polski (3)

  • Gromadzenie złotego skarbu

    Z niespełna 28 proc. w 1924 r. do blisko 98 proc. tuż przed wybuchem II wojny światowej wzrósł udział złota w rezerwach kruszcowo-walutowych Banku Polskiego. Za lokowaniem w złocie przemawiało przekonanie, że to lepszy sposób zachowania wartości i wiara w złotego. Proces zamiany dewiz na złoto przyspieszyły gwałtowne zawirowania walutowe w świecie w latach Wielkiego Kryzysu. Więcej w materiale wideo.
  • Bank Polski nie znaczy państwowy

    Niezależność banku emisyjnego wobec władz skarbowych – taką decyzję podjął Władysław Grabski, twórca reformy skarbowo-walutowej. 28 kwietnia 1924, gdy Bank Polski zapoczątkował swoją działalność udział państwa w jego kapitale wynosił zaledwie 1 proc. W tej wysokości pozostał do końca lat międzywojennych. W latach 30. doszło jednak do ostrego konfliktu stanowisk władz Banku Polskiego i wicepremiera Kwiatkowskiego, co finalnie doprowadziło do podporządkowania instytucji finansowej rządowi.
  • Bank Polski nie znaczy państwowy

    Niezależność banku emisyjnego wobec władz skarbowych – taką decyzję podjął Władysław Grabski, twórca reformy skarbowo-walutowej. 28 kwietnia 1924, gdy Bank Polski zapoczątkował swoją działalność, udział państwa w jego kapitale wynosił zaledwie 1 proc. W tej wysokości pozostał do końca lat międzywojennych. W latach 30. doszło jednak do ostrego konfliktu stanowisk władz Banku Polskiego i wicepremiera Kwiatkowskiego, co finalnie doprowadziło do podporządkowania instytucji finansowej rządowi.