Autonomiczny Wydział Wschodni SW

Artykuły - Autonomiczny Wydział Wschodni SW (1)

  • 30 rocznica Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

    30 rocznica Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

    O wyjątkowej roli utworzonego 30 lat temu Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, dyskutowano podczas konferencji w Akademii Ignatianum w Krakowie. – Wciąż utrzymujemy ze sobą kontakty i chcemy niwelować złe stereotypu wyrosłe pomiędzy naszymi narodami – podkreślali działacze i współpracownicy AWW z Polski i dawnych republik sowieckich.