ATONHT

Synonimy:
ATO,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - ATONHT (36)

 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r. (V kwartał przedłużonego roku obrotowego)

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport okresowy podsumowujący I kwartał 2012 roku (V kwartał przedłużonego roku obrotowego) działalności Spółki Ruch Chorzów S.A. Piąty kwartał jest efektem wydłużonego roku obrachunkowego Spółki, który w 2012 r. trwa do 30 czerwca. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • Raport miesięczny Spółki ATON-HT S.A. za kwiecień 2012r.

  Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2012 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załączniki:Raport miesięczny kwiecień 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 385.8 kB
 • Wybór nowego Prezesa Zarządu i zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ATON-HT S.A.

  Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku na podstawie uchwały nr 3/05/2012 Rady Nadzorczej ATON-HT S.A., pan Jacek Ładny został wybrany na Prezesa Zarządu ATON-HT S.A. Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą nr 1/03/2012 rezygnację pana Ryszarda Parosy z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i uchwałą nr 2/03/2012 po
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok

  Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za 2011 rok. Zgodnie z Harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2012 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 7 maja 2012 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2011 rok został wyznaczony na dzień 1 czerwca 2012 roku. Podstawa pr
 • Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

  Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 roku złożono dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Barczykowi propozycję objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z otrzymaniem powyższej propozycji, Pan Robert Barczyk postanowił złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ATON-HT S.A. Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT

  Zarząd Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:
 • Raport miesięczny - marzec 2012r

  Zarząd PSW Capital S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje raport miesięczny - marzec 2012 Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 31 marca 2010r "Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Załączniki:Raport_miesieczny_03_2012.pdf rozmiar: rozmiar: 108.5 kBOsoby reprezentujące spółkę:Włodzimie
 • Otrzymanie listu intencyjnego

  Zarząd Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, że w dniu 20 kwietnia 2012 roku wpłynął do Spółki list intencyjny podpisany przez Prezesa Hospital Network Ventures LLC i Hospital Network Healthcare Services LLC ("HNV/HNHS"). Przedmiotem otrzymanego listu jest informacja o chęci zorganizowania testów urządzenia do utylizacji odpadów medycznych w siedzibie HNV/HNHS i wyrażenie woli zakupu urządzenia, w przypadku, gdyby wyniki przeprowadzonych testów okazały się pomyślne
 • Raport miesięczny Spółki ATON-HT za marzec 2012 rokku

  Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2012 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Załączniki:Raport miesieczny marzec 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 301.1 kB
 • Otrzymanie listu intencyjnego

  Zarząd Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku wpłynął do Spółki list intencyjny podpisany przez niemiecki koncern BAUER Group. Głównym celem współpracy określonym w otrzymanym liście ma być oferowanie na rynku technologii ATON-HT w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w przemyśle motoryzacyjnym, naftowym, ale także odpadów komunalnych, medycznych oraz odzysku energii. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załąc