Biznes - atlas

Artykuły - Atlas (116)

 • Atlas Estates Limited Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 października 2010 r. - podjęte uchwały

  Raport bieżący nr 30/2010Podstawa prawna: Inne uregulowania Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 października 2010 r. ("NWZ") została podjęta Specjalna Uchwała o wycofaniu z obrotu akcji zwykłych Spółki notowanych na AIM na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange) o następującej treści: UCHWAŁA SPECJALNA Zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu Spółek AIM niniejszym postanawia
 • Informacja aktualizująca na temat transakcji zbycia portfela inwestycyjnego na Słowacji.

  Raport bieżący nr 29/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Atlas Estates Limited (dalej "Spółka" lub "Atlas") informuje, iż sfinalizowanie umowy zbycia aktywów inwestycyjnych Spółki na Słowacji, jak przekazywano we wcześniejszych raportach bieżących, ulega dalszym opóźnieniom. Rada Dyrektorów niniejszym informuje, że sprzedaż dwóch z trzech aktywów Spółki wchodzących w skład portfela inwestycyjnego na Słowacji została sfinalizowan
 • Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Proponowane Wycofanie z Obrotu na AIM

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Inne uregulowania Rada Dyrektorów ("Rada") Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym ogłasza że w dniu dzisiejszym przekazało do akcjonariuszy okólnik ("Okólnik") zwołujący nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy której przedmiotem obrad ma być uchwała ("Uchwała") w sprawie wycofania z obrotu akcji zwykłych Spółki z AIM ("Wycofanie z Obrotu"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odb
 • Stan posiadania akcji

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 10 września 2010 roku Atlas Estates Limited Stan posiadania akcji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku oraz raportu bieżącego 26/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu or
 • Stan posiadania akcji

  Raport bieżący nr 26/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Atlas Estates Limited Stan posiadania akcji Na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2009 r. nr 185, poz. 1439 t.j.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/20
 • Stan posiadania akcji

  Raport bieżący nr 25/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Atlas Estates Limited Stan posiadania akcji Na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2009 r. nr 185, poz. 1439 t.j.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2
 • Stan posiadania akcji

  Raport bieżący nr 24/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku Atlas Estates Limited Stan posiadania akcji Na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2009 r. nr 185, poz. 1439 t.j.), Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited (&q
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmiany osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmiany osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited (dalej "Spółka") przesyła niniejszym sprostowanie do raportu bieżącego nr 23/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. dotyczącego zmiany osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej. W ww. raporcie omyłkowo
 • Zmiana osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Atlas" lub "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację o zmianach z kadrze zarządzającej w spółce zarządzającej Spółką - Atlas Management Company Limited ("AMC"). Z dniem 16 sierpnia 2010, Pan Reuven Havar zastąpił Pana Nahmana Tsabara na stanowisku dyrektora zarządzającego ("CEO")
 • Skonsolidowany raport półroczny 2010 ATLAS ESTATES LIMITED

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe