Apis

Artykuły - Apis (101)

 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku

  Raport bieżący nr 1/2016Podstawa Prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowychZarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku

  Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r.

  Zarząd APIS S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego (jednostkowego) za 2015 rok. Pierwotny termin (17 maja 2016 r.), opublikowany w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. ulega przyspieszeniu. Nowy termin przekazania raportu rocznego Emitent określa na 1 czerwca 2016 r. PODSTAWA PRAWNA: §6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternaty
 • Raport za I kwartał 2016 roku

  Zarząd APIS S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Henryk Oziębło - Prezes Zarządu
 • Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

  Zarząd spółki APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło - D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu wczorajszym sprzedaży 1.350.000 akcji, które stanowią 0,69 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 3 grosze. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 160.000.000 akcji, co stanowiło 81,70 % kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternat
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2015

  Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15 marca 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731.
 • Raport za IV kwartał 2015 roku

  Zarząd APIS S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Henryk Oziębło - Prezes Zarządu
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Spółki APIS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku. 1. Raporty okresowe kwartalne: - raport za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016; - raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016; - raport za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016; - raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016. 2. Raport okresowy roczny za 2015 r. – 17.06.2016 Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadom
 • Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

  Zarząd APIS S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Hernyk Oziębło - Prezes Zarządu
 • Raport za II kwartał 2015.

  Zarząd APIS S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Henryk Oziębło - Prezes Zarządu